Finnish-Survey4-Teacher-PRE-LE

feel free to contact us!      support @ we.learn.it

SUOMI1-we.learn.it KYSELY OPETTAJILLE PROJEKTIN ALUSSA ENNEN TUTKIMUSMATKAA (LEARNING EXPEDITION)

Finnish Survey for Teachers -v2 corrected OECD

Step 1 of 7 - Section1 Teacher Survey

0%
  • KYSELY OPETTAJILLE PROJEKTIN ALUSSA ENNEN TUTKIMUSMATKAA (LEARNING EXPEDITION)

    Koulunne on mukana eurooppalaisessa kouluverkostoja yhdistävässä we.learn.it –hankkeessa, jonka rahoittaa Euroopan komission 7. puiteohjelma. Hankkeessa järjestettävien tutkimusmatkojen /löytöretkien /opintoretkien (engl. Learning Expedition) tarkoituksena on sisällöllisesti ja menetelmällisesti edistää oppilaiden oppimista, luovuutta sekä sitoutumista koulutyöhön. Tämän kyselyn avulla keräämme taustatietoa projektiin osallistuvilta opettajilta hankkeen ja tutkimusmatkojen kehittämistä varten. Kaikilla hankkeen osapuolilla – projektin yhteistyökumppaneilla, rahoittajilla, kouluilla ja opettajilla – on kyselyjen kautta mahdollisuus vaikuttaa hankkeen sisältöön ja sen hyödyllisyyteen niin kouluille kuin oppilaillekin. Vastaukset muokkaavat projektin käytäntöjä. Ohjeet Toivomme we.learn.it –hankkeessa ja sen Learning Expedition –projektissa mukana olevan opettajien vastaavan tähän kyselyyn, joko yksin tai yhdessä. Pyri vastaamaan mahdollisimman moneen kysymykseen ja kirjoita lisäkommentteja. Kuvaukset ja esimerkit hyödyttävät merkittävästi hankkeen ja kouluprojektin arviointia. Luottamuksellisuus we.learn.it takaa vastausten anonymiteetin kaikessa raportoinnissa. Vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisina. Yksittäistä henkilöä tai koulua ei julkaistavista raporteista tunnista. Kyselylomakkeen rakenne: Osa 1: Tietoja opettamastasi/projektiin osallistuvasta koululuokasta Osa 2: Osallistuminen we.learn.it-hankkeeseen tai vastaaviin projekteihin Osa 3: Ammatillisen kehittymisen muodot ja yhteistyökäytännöt koulussanne Osa 4: Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa Osa 5: Taustatietoja Kyselylomakkeen täyttämiseen kannattaa varata n. 30 minuuttia. Lisätietoja ja kommentteja kyselyyn liittyen: survey@we.learn.it Kiitämme yhteistyöstänne!

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© 2016 we.learn.it European Network for Exploration & Creativity at Schools

Skip to toolbar